Hopp til hovedinnhold

Spørjeundersøkingar om psykisk helsetilbod og spørjeundersøking om skulemat

Skulen gjennomfører to undersøkingar i veke 10,  om psykisk helsetilbod og spørjeundersøking om skulemat.

Informasjon om spørjeundersøking - psykiske helsetenester
Spørjeundersøkinga blir gjennomført på bakgrunn av vedtak i Fylkestinget i september 2022,
og den omhandlar elevane si oppleving av det psykiske helsetilbodet.
Ei oppsummering av undersøkinga vert presentert i politisk sak på Fylkestinget i juni 2023.
Resultata vil bli nytta som kunnskapsgrunnlag for politiske vedtak i fylkeskommunen og
brukt i dialog med kommunane, særleg om skulehelsetilbodet. Forsking- og utviklingsmiljø vil
få tilgang til resultata og studentar vert involvert i analysearbeidet.
Spørjeundersøkinga skal gjennomførast i veke 10 i regi av Vestland fylkeskommune.
Undersøkinga er frivillig og anonym. Det vil ikkje bli mogleg å identifisere enkeltpersonar ut
frå svara. Dersom du vel å svare, samtykker du til å delta. Svara dine vil bli registrert
fortløpande.
Ved spørsmål kontakt:
Ingunn Olaug Wik Djønne: Ingunn.Olaug.Wik.Djonne@vlfk.no

 

Informasjon om spørreundersøkelse - Skolemat
Om undersøkelsen
Skolematundersøkelsen er en spørreundersøkelse, som skal gjennomføres på videregående skoler i
Vestland i uke 10. Spørsmålene omhandler blant annet mat- og måltidsvaner, trivsel, konsentrasjon,
læring, deg og familien din. Det vil ta ca. 10 minutter å svare på spørreskjemaet.
Hvem står bak undersøkelsen?
Undersøkelsen er et samarbeid mellom Vestland fylkeskommune og Folkehelseinstituttet.
Spørreundersøkelsen vil også gjennomføres ved videregående skoler i Vestland og Viken fylke.
Hvorfor undersøkelsen gjennomføres
Vestland fylkeskommune vil bruke resultatet fra undersøkelsen i planlegging- og evalueringsarbeid av
gratis skolemåltid. Resultatene vil også bli brukt i forskning- og utviklingsprosjekter, der målet er å
skaffe oss ny kunnskap om skolemåltid i Norge.
Om deltakelsen, personvern og anonymitet
Ved å svare på undersøkelsen hjelper du oss i planleggingen og evalueringsarbeidet av et gratis
måltid. Videre er dine svar et viktig bidrag til forskning om mat og måltider i skolen.
Spørreundersøkelsen er anonym. Det betyr at det ikke er mulig å identifisere enkeltpersoner ut fra
svarene som blir gitt. Det er frivillig å svare på undersøkelsen og du bestemmer selv om du ønsker å
svare. Dersom du svarer, har du gitt samtykke til å delta. Dersom du ikke vil delta, kan du la være å
svare. Dersom du ombestemmer deg underveis i utspørringen, lar du være å levere inn skjemaet.
Etter at skjemaet er levert, kan svarene ikke trekkes tilbake fordi de er levert anonymt og kan ikke
spores tilbake til enkeltpersoner. Dette heller ikke via indirekte opplysninger eller skjulte elektroniske
spor som IP-adresse.
Ved spørsmål kontakt:
Fylkeskommunen:
• Ingunn Olaug Wik Djønne: Ingunn.Olaug.Wik.Djonne@vlfk.no
Folkehelseinstituttet:
• Prosjektkoordinator Annlaug Selstø: annlaug.selsto@fhi.no
• Prosjektleder Elling Bere: EllingTufte.Bere@fhi.no