Undervisningsevaluering

Elevar på skular i vestland skal gjennomføre ei undervisningsevaluering.

Undervisningsevalueringa vil bli gjennomført fom veke 50. Meir informasjon finn de her.