Hopp til hovedinnhold
Elevane nyt finvêret ombord i ei gammal seglskute

Skulestart hausten 2024

Her er tidspunkta for frammøte første skuledag. Hugs at skulen har avdelingar både i sentrum (Odd Frantzens plass 6) og på Laksevåg (Gravdalsrinden 47).
Laksevåg og Bergen maritime vgs. B-bygget på Laksevåg.

Frå hausten blir skulen utvida med fire klasser.

Då vil ikkje alle elevane få plass i skulebygget i sentrum. Nokre av elevane vil difor få undervisninga si på Laksevåg. Dette gjeld: Vg1 bygg- og anleggsteknikk, vg2 tømrar, vg2 industriteknologi og tre av klassane på vg1 teknologi- og industrifag. Dei andre klassane vil vil vere i sentrum.

Informasjon om spørjeundersøkinga Ungdata

I 2024 gjennomføres spørjeundersøkinga Ungdata i Vestland blant elevar på videregåande skule. Undersøkinga skal gjennomførast i løpet av veke 06 til 07. Målet er å få ei oversikt over korleis ungdom har det, og kva dei driv med på fritida

Aktuelle saker

20.02.2024

Foreldremøte Vår 2024

Her finn de ein PDF med informasjon frå foreldremøte.

15.02.2024

Fylkesmeisterskap i Sogndal

Tirsdag 13.02.2024 blei det gjennomført skulanes fylkesmeisterskap i yrkesfaga Tømrer og Betongfaget ved Sogndal VGS.

Bilde av deltakarar og lærarar
08.12.2023

Kva skjer?

Sjekk kalenderen til skulen i Kva skjer?