Hopp til hovedinnhold
Elevane nyt finvêret ombord i ei gammal seglskute

Laksevåg og Bergen maritime vgs. B-bygget på Laksevåg.

Frå hausten blir skulen utvida med fire klasser.

Då vil ikkje alle elevane få plass i skulebygget i sentrum. Nokre av elevane vil difor få undervisninga si på Laksevåg. Dette gjeld: Vg1 bygg- og anleggsteknikk, vg2 tømrar, vg2 industriteknologi og tre av klassane på vg1 teknologi- og industrifag. Dei andre klassane vil vil vere i sentrum.

Informasjon om spørjeundersøkinga Ungdata

I 2024 gjennomføres spørjeundersøkinga Ungdata i Vestland blant elevar på videregåande skule. Undersøkinga skal gjennomførast i løpet av veke 06 til 07. Målet er å få ei oversikt over korleis ungdom har det, og kva dei driv med på fritida

Aktuelle saker

22.05.2024

Viktig informasjon ved bruk av MAC under eksamen

Microsoft har utfordringar med siste versjon av Office for Mac. I siste versjon fungerer Word svært dårleg under eksamen.

Bilde av en MAC-maskin
20.02.2024

Foreldremøte Vår 2024

Her finn de ein PDF med informasjon frå foreldremøte.

15.02.2024

Fylkesmeisterskap i Sogndal

Tirsdag 13.02.2024 blei det gjennomført skulanes fylkesmeisterskap i yrkesfaga Tømrer og Betongfaget ved Sogndal VGS.

Bilde av deltakarar og lærarar