Hopp til hovedinnhold

Lenke til elektronisk lånekontrakt finn de på denne sida: Biblioteket

Elevane nyt finvêret ombord i ei gammal seglskute

FRISTAR DET MED EIT UTVEKSLINGSOPPHALD I TYSKLAND?

Laksevåg og Bergen Maritime vgs deltar i utvekslingsprogrammet Erasmus+, som er EUs program for utdanning og opplæring. Dette programmet gir yrkesfagelevar moglegheit til å ta delar av opplæringa i eit anna EU/EØS-land. Prosjekta vi er involvert i gir elevane våre moglegheit til å få arbeidspraksis i ei bedrift innan sitt fag. Meir info under.
Elevar frå vg3 maritim elektrikar i arbeid på skulen sin båt

Vil du bli skipselektrikar og arbeide om bord på skip?

Da kan du søkje vg3 maritim elektrikar hos oss. Det er krav om at du har gjennomført vg2 elenergi og ekom for å kunne starta studiet.

Kva må foreldre og elevar vite om Elevundersøkelsen?

Her finn du informasjon som foreldre og elever må kjenne til før gjennomføring av Elevundersøkelsen.

Aktuelle saker

05.10.2023

Foreldremøte

Her finn de ein Pdf frå foreldremøte 2023

30.06.2023

Skulestart for elevane 17.august

Skulestart for elevane 17.august - møter i kantina i 5.etasje på Odd Frantzens plass 6

30.06.2023

Elev-PC

Alle elevar i vidaregåande skule må ha eigen PC. Du kan kjøpe ein rimeleg PC gjennom Vestland fylkeskommune.