Hopp til hovedinnhold

Elevtenesta

Lurar du på kva du vil bli? Tenker du på framtida? Utdanning og yrke? Har du vanskar på skulen eller heime? Eller treng du nokon å snakke med?
Kontakt med rådgjevar kan vere aktuelt viss du synest noko er vanskeleg på skulen, viss du ønskjer hjelp til formidling av kontakt med helse-/sosialvesen, skulepsykolog, logoped eller NAV.
Rådgjevarane har teieplikt og vil berre formidle opplysningar vidare etter avtale med elev/føresette om det skulle vere aktuelt.

Rådgjevarar

Hege Olin Ommedal

Rådgjevar

Marie Høyvik

Rådgjevar

Helge Ove Halvorsen

Rådgjevar