Hopp til hovedinnhold

Skulehelsetenesta

Skulehelsetenesta er eit tilbod du kan oppsøke ved behov. Dette er ei gratis, lett tilgjengeleg drop-in teneste på skulen. Helsesjukepleiar tilbyr samtalar, rettleiing, resept, vaksinering, oppfølging og ved behov vidare tilvising til skulepsykolog.

 

Helsesjukepleiar

 Vibecke Øyjordsbakken Anderssen

 Tlf: 40909465

 Til stede : onsdag og torsdag

Den lettaste måten å kontakte helsesjukepleiar på er via SMS/Its.learning. Eller drop-in.

Vibecke Øyjordsbakken Anderssen har kontor i fjerde etasje, rom 408.